Program 2019

 • V príprave...
Program 2018

 • 17.00 - Úvod a predstavenie osobnosti Floriána Benkoviča
 • 17.10 - Krátky etnomuzikologický film
 • 17.20 - Kopaničiarska muzika Martina Janšta (Košariská)
 • 17.40 - Spevule FS Živel (Bratislava)
 • 18.00 - FS Živel (Bratislava)
 • 18.20 - Prestávka
 • 18.30 - Folklórna skupina Lanšper (Závod)
 • 18.50 - Dobrý ročník - mužský zbor (Velké Bílovice)
 • 19.10 - Ľudová hudba Skaličan (Skalica)
 • 19.40 - Záverečné slovo
 • 20.00 - Zábava u muziky s pohostením

Zmena programu vyhradená.