Program 2023


Program 2022

V programe sa predstavia folklórne súbory z blízkeho regiónu. FSk Lašper bude oslavovať svojich 5 rokov a súčasťou programu bude aj krst knihy, piesňovej zbierky, Florián Benkovič: Život a piesne. 


Program 2020

IlI. ročník folklórneho podujatia Frolová notečka bude venovaný Slovákom v Dolnom Rakúsku. Ubehlo totiž 200 rokov od etnologického zápisu (1819) z Ranšpurku (Rabensburg), ktorý je najstarší svojho druhu na Slovensku. Tento zápis vznikol na podnet Viedenskej spoločnosti priateľov hudby ako súčasť guberniálnej zbiery, ktorá prebiehala v celej monarchii. V programe uvidíte hudobné i tanečné spracovanie tohto materiálu, ale i piesne rakúskych Slovákov z iných obcí. Takisto účinkujúci predvedú niečo zo svojho štandardného programu. 


Program 2019

 • 18.00 - Úvodné slovo
 • 18.05 - Krátky etnomuzikologický film
 • 18.10 - Helena Jurasovová-Blahová
 • 18.15 - Spevule FS Závodzan (Závod)
 • 18.25 - FS Trnafčan (Trnava)
 • 19.00 - Prestávka
 • 19.15 - KM Martina Janšta (Košariská) + FSk Lanšper (Závod)
 • 19.50 - Krst CD Lanšper
 • 20.00 - Zábava u muziky s pohostením

Program 2018

 • 17.00 - Úvod a predstavenie osobnosti Floriána Benkoviča
 • 17.10 - Krátky etnomuzikologický film
 • 17.20 - Kopaničiarska muzika Martina Janšta (Košariská)
 • 17.40 - Spevule FS Živel (Bratislava)
 • 18.00 - FS Živel (Bratislava)
 • 18.20 - Prestávka
 • 18.30 - Folklórna skupina Lanšper (Závod)
 • 18.50 - Dobrý ročník - mužský zbor (Velké Bílovice)
 • 19.10 - Ľudová hudba Skaličan (Skalica)
 • 19.30 - Zábava u muziky s pohostením

Zmena programu vyhradená.