Kontakt

FSk Lanšper - OZ Záhorácky folklór

Mgr. Alexander Krajčír, a.krajcir@gmail.com

V prípade záujmu o podporu (mediálnu, vecnú či finančnú) podujatia nás prosím kontaktujte.

Pokiaľ máte záujem účinkovať na našom podujatí v budúcich ročníkoch, neváhajte nás kontaktovať. Radi uvítame telesá z celého Slovenska i Moravy.

Podmienky účasti:

  1. Repertoár je ľubovoľný, avšak musí obsahovať aspoň jednu pieseň zapísanú v obci Závod.
  2. Dĺžka vystúpenia je cca 20 minút.
  3. Vystúpenie môže mať formu hudobného, speváckeho alebo hudobno-tanečného čísla.

Podklady k piesňam zašleme na vyžiadanie.

V závislosti od podpory kultúrnych i komerčných subjektov pripadá do úvahy za odvedené vystúpenie finančná odmena.

Ak podporíte notečku akýmkoľvek finančným príspevkom budeme vám vďační!

Banka: Fio banka, a.s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO: 36 869 376
Číslo účtu - IBAN: SK88 8330 0000 0025 0133 9837
Ako variabilný symbol uveďte: Lanšper dar