Kontakt

Folklórna skupina Lanšper

Mgr. Alexander Krajčír, a.krajcir@gmail.com

Pokiaľ máte záujem účinkovať Frolovej notečke v budúcich ročníkoch, neváhajte nás kontaktovať.

Špecifiká účasti:

  1. Repertoár je ľubovoľný, avšak musí obsahovať aspoň jednu pieseň zapísanú v obci Závod.
  2. Dĺžka vystúpenia je cca 30 minút.
  3. Vystúpenie môže mať formu hudobného, speváckeho alebo hudobno-tanečného čísla.
  4. Účinkovanie musí prebiehať v autentických krojoch

Podklady k piesňam zašleme na vyžiadanie.

V prípade záujmu o podporu (mediálnu, vecnú či finančnú) podujatia nás prosím kontaktujte.

Dobrovoľné finančné príspevky na podujatie môžete posielať na uvedený účet:
Banka: Fio banka, a.s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO: 36 869 376
Číslo účtu - IBAN: SK88 8330 0000 0025 0133 9837
Ako variabilný symbol uveďte: Lanšper dar